Alles over lidgeld


Enkele courante vragen

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

 • €55 voor het eerste kind
 • €51 voor het tweede kind
 • €49 voor het derde en alle volgende kinderen
 • €32 voor leiding

Hoe moet ik storten?
Gelieve te storten op rekeningnummer BE83 7330 5794 6315 met vermelding van voornaam, naam en tak. Zo vinden wij je betaling snel terug! Voorbeeld: Julius Caesar, groepsleiding

Wij hebben het momenteel niet zo breed, wat nu?
Voor ouders met een moeilijke financiële situatie is er mogelijkheid tot het ontvangen van verminderd lid- en kampgeld. Wij begrijpen dat zulke situaties gevoelig liggen en handelen dit dan ook af in volledige discretie. Concreet kan je bij Scouts Mariaburg terecht vanaf één euro. Wij hanteren in deze gevallen het principe van de vrije bijdrage, omdat wij geloven dat mensen zelf het beste kunnen inschatten wat ze kunnen missen. Scouts Mariaburg past dan de rest van het verzekeringsgeld bij, mocht dit nodig zijn (het verzekeringsgeld bedraagt 10 euro in dit geval). Voor meer informatie kan u ook de pagina Scouting op Maat doornemen. Ook voor kampen en weekends kan er samen naar een oplossing op maat gezocht worden. Twijfel zeker niet om de groepsleiding te contacteren hieromtrent (a).

Waar gaat het lidgeld naartoe?
Het lidgeld wordt grosso modo in twee delen opgesplitst. Het eerste deel (van €32) gaat naar Ethias, opdat uw zoon of dochter verzekerd zou zijn, mocht er iets gebeuren. Het andere deel van het lidgeld gaat naar de scouts. Dit geld wordt onder andere gebruikt om spelmateriaal aan te schaffen, tenten te repareren, sjorhout en sjorkoorden bij te kopen, het lokaal te onderhouden, kookpotten aan te kopen, water en elektriciteit, kortom lopende kosten.

Verdeling van de lidgelden

 

Lid- en/of kampgeld recupereren via het ziekenfonds

In België bieden de meeste ziekenfondsen volledige of gedeeltelijke terugbetaling van lid- en/of kampgeld aan. Dit betreft het kamp- en lidgeld van dit jaar en is dus ook van toepassing voor eerstejaars kapoenen en nieuwe leden. Hieronder vindt u een oplijsting van hoeveel welk ziekenfonds terugbetaalt en welke documenten u hiervoor nodig heeft. Gelieve deze documenten reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te brengen op de daarvoorziene momenten (meestal is dat in mei-juni). Noot dat u wel het en/of lidgeld reeds betaald moet hebben voor wij dit ondertekenen. De meeste ziekenfondsen eisen ook dat het kamp reeds voorbij is voor u het document indient, u kan het dus best nog even bijhouden alvorens het te klasseren.

DISCLAIMER: deze informatie wijzigt courant en is mogelijks niet altijd up-to-date.
 • Socialistische Mutualiteit - De Voorzorg:
  lidgeld Max. €20, kampgeld €5/dag, max 100
 • Liberale Mutualiteit:
  kampen €2/nacht, max €20
 • Christelijke Mutualiteit:
  lidgeld €20, kampgeld €5/dag
 • Vlaams Neutraal Ziekenfonds:
  kamp- en lidgeld €5/nacht en €30. Totaal max €100.
 • Onafhankelijk Ziekenfonds:
  Lidgeld €20, kampgeld €5/dag
 • Partena Ziekenfonds:
  kampgeld €5/dag

 

Kamp- en weekendgeld recupereren van de belastingen

Als erkende jeugdvereniging trek je er natuurlijk graag eens op uit. Vanzelfsprekend brengt dit kosten met zich mee, of je nu een zaterdag in het zwembad plonst of naar de bossen op tentenkamp vertrekt. Om de kosten binnen de perken te houden vraag je in zo'n geval vaak een bijdrage van de ouders, bovenop het jaarlijkse lidgeld.

Voor kinderen -12 jaar kunnen de ouders deze kosten fiscaal aftrekken. Als ouders de "opvangkosten voor kinderen van -12 jaar" kunnen bewijzen in hun belastingaangifte, dan krijgen ze een deel ervan terug. Daarvoor moeten de ouders een fiscaal attest bij hun belastingaangifte toevoegen. Het geld dat kan teruggetrokken worden, betreft het kamp- en weekendgeld van vorig jaar. Eerstejaars kapoenen en nieuwe leden komen dus niet in aanmerking (die kunnen dit pas over een jaar inbrengen)!

Voorwaarden:

 • De kosten die je op het fiscale attest kan vermelden zijn de deelnameprijzen die de ouders betalen voor de deelname aan activiteiten (uitstappen, weekends, kampen,...), niet voor het lidgeld.
 • Het kind is op het moment van deelname jonger dan 12 jaar.
 • Het fiscaal attest is enkel bruikbaar voor belastingsplichtigen die beroepsinkomsten verkrijgen en die één of meer kinderen jonger dan twaalf jaar hebben.

Indien u interesse heeft in deze vorm van tegemoetkoming, gelieve dan dit document (fiscaal attest 2018) te printen en reeds zo volledig mogelijk ingevuld mee te nemen op de daarvoorziene moment (meestal mei-juni, samen met ziekenkasformulieren).

Bron